Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku ekibimiz müvekkillerimizin fikri ve sınai haklarından en etkin biçimde istifade edebilmeleri ve bu haklarını koruyabilmeleri için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. İlaç, tıbbi cihaz, kimyasal ürünler, kozmetik ve bilişim sektörleri de dâhil olmak üzere önde gelen yerel ve uluslararası hukuki hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimize tek satıcılık ve distribütörlük sözleşmelerine, yazılım lisanslarına ve teknolojik ürünlere, sosyal medya, e-ticaret, internet güvenliği, verilerin korunması, klinik araştırmalar/gözlemsel çalışmalar, ruhsatlandırma, fiyatlandırma, geri ödeme, tanıtım, farmakovijilans, fikri mülkiyet hakları ve hasta haklarına ilişkin hukuki görüş ve destek vermekteyiz.